UM-Krant

De UM-Krant is een krantje, dat wekelijks huis-aan-huis verspreid wordt in de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum in een oplage van 1900 stuks.
De meest recente UM-Krant kunt u hier online lezen

Wilt u ook adverteren in de UM-Krant?

Neem dan contact op met De Kopieerwinkel in Franeker:
info@kopieerwinkel.com